Menemen İzbaş Serbest Bölge Kiralık Fabrika

65.000 TL Ticari - Kiralık Türkiye / İzmir / Menemen / Maltepe Serbest Bölgesi

Açıklama

MENEMEN MALTEPE İZBAŞ SERBEST BÖLGEDE KİRALIK FABRİKA

GÜMRÜK GİRİŞ KAPISINA YAKIN KONUMDA 

4 KATLI BETONARME VE ÇELİK YAPI

ARSA ALANI 6423 m2 

İDARİ BİNA EŞYALI 400 m2 

KAPALI ALAN 4335 m2 

1700 m2 SUNDURMA 

ÇEVRE DÜZENLEMESİ, EPOKSİ KAPLI ZEMİN

ASANSOR, GÜVENLİK KULÜBESİ, YEMEKHANE

ISINMA SİSTEMİ, HAVALANDIRMA SİSTEMİ

YANGIN SİSTEMİ VE DOĞAL GAZ ALTYAPISI

DETAYLAR VE GÖRMEK İÇİN ARAYINIZ

STARTKEY ARTI 

İBRAHİM TANYEL 

0 532 445 32 52

0 232 362 49 49

İZBAŞ SERBEST BÖLGE AVANTAJLARI

 • İzmir Serbest Bölgesi İzmir Alsancak ve Aliağa Limanları arasında olup, İzmir Alsancak Limanı’na 40 km, Aliağa Limanına 26 km mesafededir. 
 • Dünyanın en büyük limanları arasında sayılan ve inşası devam eden Çandarlı Limanı’na olan yakınlığı (40km) ile lojistik avantajını artıracaktır.
 • İzmir Serbest Bölgesi’nden İzmir Adnan Menderes Havaalanına, raylı sistem toplu taşıma aracı olan İZBAN ile Şehir Merkezi’ne oldukça kısa sürelerde ulaşılabilmektedir.
 • İzmir Serbest Bölgesi’nde, tapusu hemen teslim edilmek üzere bina- arsa temin edilebilmektedir. Tapulu bina ve arsa temini Bölge’nin tercih edilmesinde önemli bir avantajdır.
 • Depoculuk hizmeti lojistik avantajıyla çok uygun koşullarda sunulmaktadır. 
 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile profesyonel sağlık hizmetleri ve tecrübeli iş ve işçi güvenliği hizmetleri tedarik edilebilmektedir.
 • Bölgenin Elektrik / Doğal Gaz alt yapısı tamamlanmıştır. 
 • Elektrik İşletmesinin İZBAŞ bünyesinde olması acil çözümler geliştirilebilmesine olanak sağlamaktadır. 
 • Deri İhtisas Gümrüğü olma avantajı bulunmaktadır.
 • Bölgede deri ve kimya endüstrisi için 9000 m³ kapasiteli modern atık su arıtma tesisi ile düzenli depolama alanı bulunmaktadır. 
 • Bölge içerisindeki uygun özellikteki katı atıklar İZBAŞ tarafından toplanmaktadır. 
 • İZBAŞ Solar Çamur Kurutma Tesisi 2016 sonu itibariyle tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir.  
 • İzmir Serbest Bölgesi atıklı çalışan sektörler için avantajlıdır.
 •  
 • 1.Üretici Kullanıcılar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkânı
 • Üretim konulu Faaliyet Ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar Gelir veya Kurumlar Vergisinden istisnadır.
 • Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oran Bakanlar Kurulu tarafından yüzde 50"ye kadar indirilebilir.
 • Üretim faaliyetinde bulunan serbest bölge kullanıcılarının, serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemleri ve düzenlenen kağıtları damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.
 • Üretim faaliyeti dışındaki konularda 06/02/2004 tarihinden önce Ruhsat almış olan kullanıcıların Gelir veya Kurumlar Vergisi muafiyeti, Faaliyet Ruhsatı süresi sonuna kadar devam edecektir. 06/02/2004 tarihinden itibaren diğer
 • konularda düzenlenen Faaliyet Ruhsatları kapsamında vergi muafiyeti bulunmamaktadır.
 •  
 • 2. Orta ve Uzun Vadede Geleceği Planlayabilme İmkânı
 • Hazır işyeri kiralayan kiracı-kullanıcı firmalar için 15 yıl,
 • Hazır işyeri kiralayan üretici-kiracı-kullanıcı firmalar için 20 yıl,
 • Kendi işyerini inşa eden yatırımcı-kullanıcı firmalar için 30 yıl,
 • Kendi işyerini inşa eden üretici-yatırımcı-kullanıcı firmalar için 45 yıl, süreli faaliyet ruhsatı düzenlenmektedir.
 • Diğer taraftan, yatırımcı kullanıcılara Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar kiralanabilir veya bunlar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilir.
 •  
 • 3. Kâr Transferi İmkânı
 • Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiç bir izne tabi olmaksızın yurt dışına veya Türkiye'ye serbestçe transfer edilebilmektedir.
 •  
 • 4. Ticaret Kolaylığı İmkânı
 • Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabilirler. Diğer taraftan, serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz.
 • Ayrıca, bölgelerde sarf malzemelerinin en kısa sürede teminini sağlayabilmek amacıyla bedeli 5000 ABD Doları veya karşılığı Yeni Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.
 •  
 • 5. Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkânı
 • Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez. Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez. Ancak serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesinde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.
 •  
 • 6. AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkânı
 • Serbest bölgeler, “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkündür. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesinde belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.
 •  
 • 7. Eşitlik Prensibi
 • Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır. İşleticiler ve kullanıcılar, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden de yararlandırılabilir.
 •  
 • 8. Zaman Kısıtlaması Bulunmaması
 • Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir. 
 •  
 • 9. Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Serbestçe Belirlenecek Ticari Faaliyet İmkânı
 • Gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri ile üretici işletmelerin talepleri hariç olmak üzere, fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.
 •  
 • 10. Gerçekçi Bir Enflasyon Muhasebesi İmkânı
 • Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme dövizle yapılır.
 •  
 • 11. Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı
 • Serbest bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal satışına ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak ticarete kısıtlama getirilmemiştir. Serbest bölgelerden yurt içine mal satışına, tüketim malları ve riskli mallar dışında, herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.
 •  
 • 12. Azaltılmış Bürokratik Prosedür ve Dinamik İşletme Yönetimi
 • Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir.
 • Serbest bölgeler özel sektör şirketlerince işletilmektedir.
 •  
 • 13. Stratejik Avantaj
 • Serbest bölgelerimiz, AB ve Orta Doğu pazarlarının yakınında, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki büyük limanlara, uluslararası havaalanlarına, karayolu ağlarına, kültür, turizm ve eğlence merkezlerine yakın yerlerde kurulmuştur.
 •  
 • 14. Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı İmkânı
 • Serbest bölgelerin altyapısı gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı standarttadır.
 •  
 • 15. Tedarik Zinciri İmkânlarından Yararlanma Kolaylığı
 • Serbest bölgeler özellikle ihracata dönük üretim yapan firmalara, ara malı ve hammadde temininde, dünya fiyatları ve şartları ile kesintisiz tedarik imkânları sunmaktadır.

 

Kat Planı

Net m2 Oda Sayısı Banyo Sayısı
6308 10 2

Portföy Detay

 • Fiyat: 65.000 TL
 • Portföy Tipi: Kiralık
 • Depozito: 130000,00
 • Kat Sayısı: 4
 • Bulunduğu Kat: 1
 • Kullanım Durumu: Boş
 • Isıtma Tipi: Yok
 • Otopark: Var
 • Asansör: Var
 • Brüt m2 6308
 • Net m2 6308
 • Oda Sayısı: 10
 • Banyo Sayısı: 2
 • Tuvalet Sayısı: 4
 • Bina Yaşı: 21-25
 • Yapım Yılı: 1998

Portföy Konumu

Altyapı

 • Telefon Hattı
 • Fax Telefon Hattı
 • Sanayi Elektriği

Cephe

 • Kuzey
 • Güney
 • Doğu
 • Batı

Dış Özellikler

 • Asansör
 • Garaj
 • Bahçe
 • Güvenlik
 • Su deposu
 • Bahçe - Müstakil
 • Yangın Merdiveni
 • Otopark - Açık

Genel Özellikleri

 • Güvenlik Kamerası
 • Su Deposu
 • Mutfak
 • WC

Kullanım Amacı

 • İmalathane

Yakınlık

 • Sağlık Ocağı
 • Toplu Taşıma

Ulaşım

 • Minibüs
 • Otobüs Durağı
 • Toplu taşımaya yakın

İletişim

Size nasıl yardımcı olabiliriz?