İzbaş Maltepe Serbest Bölgede Kiralık Fabrika

40.000 TL Ticari - Kiralık Türkiye / İzmir / Menemen / Maltepe Serbest Bölgesi

Açıklama

Arsa  Alanı  5450m2

Kapalı Alan  8000m2

Fabrika tadilatı yapılmıştır. Çatı yeniden değiştirilmiş Alt yapı tadilat yapılarak yenilenmiştir.

Fabrika içinde idari ofisler ve yemekhane bulunmaktadır.

Aşağıda İzbaş Serbest Bölge olanakları ayrıntılı bir biçimde belirtilmiştir.

30442 Sayılı Taşınmaz Ticaret Hakkında Yönetmelik'in Üçüncü Bölüm Madde 19 1.Bendine Göre Yer 

Gösterme İşlemlerin de Taşınmaz Gösterme Belgesi Düzenlemek Suretiyle Yapılmaktadır.

Ercan AKDOĞAN 0 552 252 22 97

Startkey Ege Ofis 0 232 367 05 35

 • İzmir Serbest Bölgesi İzmir Alsancak ve Aliağa Limanları arasında olup, İzmir Alsancak Limanı’na 40 km, Aliağa Limanına 26 km mesafededir. 
 • Dünyanın en büyük limanları arasında sayılan ve inşası devam eden Çandarlı Limanı’na olan yakınlığı (40km) ile lojistik avantajını artıracaktır.
 • İzmir Serbest Bölgesi’nden İzmir Adnan Menderes Havaalanına, raylı sistem toplu taşıma aracı olan İZBAN ile Şehir Merkezi’ne oldukça kısa sürelerde ulaşılabilmektedir.
 • İzmir Serbest Bölgesi’nde, tapusu hemen teslim edilmek üzere bina- arsa temin edilebilmektedir. Tapulu bina ve arsa temini Bölge’nin tercih edilmesinde önemli bir avantajdır.
 • Depoculuk hizmeti lojistik avantajıyla çok uygun koşullarda sunulmaktadır. 
 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile profesyonel sağlık hizmetleri ve tecrübeli iş ve işçi güvenliği hizmetleri tedarik edilebilmektedir.
 • Bölgenin Elektrik / Doğal Gaz alt yapısı tamamlanmıştır. 
 • Elektrik İşletmesinin İZBAŞ bünyesinde olması acil çözümler geliştirilebilmesine olanak sağlamaktadır. 
 • Deri İhtisas Gümrüğü olma avantajı bulunmaktadır.
 • Bölgede deri ve kimya endüstrisi için 9000 m³ kapasiteli modern atık su arıtma tesisi ile düzenli depolama alanı bulunmaktadır. 
 • Bölge içerisindeki uygun özellikteki katı atıklar İZBAŞ tarafından toplanmaktadır. 
 • İZBAŞ Solar Çamur Kurutma Tesisi 2016 sonu itibariyle tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir.  
 • İzmir Serbest Bölgesi atıklı çalışan sektörler için avantajlıdır.

 

1.Üretici Kullanıcılar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkânı

Üretim konulu Faaliyet Ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar Gelir veya Kurumlar Vergisinden istisnadır.

Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oran Bakanlar Kurulu tarafından yüzde 50"ye kadar indirilebilir.

Üretim faaliyetinde bulunan serbest bölge kullanıcılarının, serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemleri ve düzenlenen kağıtları damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.

Üretim faaliyeti dışındaki konularda 06/02/2004 tarihinden önce Ruhsat almış olan kullanıcıların Gelir veya Kurumlar Vergisi muafiyeti, Faaliyet Ruhsatı süresi sonuna kadar devam edecektir. 06/02/2004 tarihinden itibaren diğer

konularda düzenlenen Faaliyet Ruhsatları kapsamında vergi muafiyeti bulunmamaktadır.

 

2. Orta ve Uzun Vadede Geleceği Planlayabilme İmkânı

 • Hazır işyeri kiralayan kiracı-kullanıcı firmalar için 15 yıl,
 • Hazır işyeri kiralayan üretici-kiracı-kullanıcı firmalar için 20 yıl,
 • Kendi işyerini inşa eden yatırımcı-kullanıcı firmalar için 30 yıl,
 • Kendi işyerini inşa eden üretici-yatırımcı-kullanıcı firmalar için 45 yıl, süreli faaliyet ruhsatı düzenlenmektedir.

Diğer taraftan, yatırımcı kullanıcılara Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar kiralanabilir veya bunlar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilir.

 

3Kâr Transferi İmkânı

Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiç bir izne tabi olmaksızın yurt dışına veya Türkiye'ye serbestçe transfer edilebilmektedir.

 

4. Ticaret Kolaylığı İmkânı

Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabilirler. Diğer taraftan, serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz.

Ayrıca, bölgelerde sarf malzemelerinin en kısa sürede teminini sağlayabilmek amacıyla bedeli 5000 ABD Doları veya karşılığı Yeni Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.

 

5. Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkânı

Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez. Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez. Ancak serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesinde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.

 

6. AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkânı

Serbest bölgeler, “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkündür. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesinde belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.

 

7. Eşitlik Prensibi

Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır. İşleticiler ve kullanıcılar, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden de yararlandırılabilir.

 

8. Zaman Kısıtlaması Bulunmaması

Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir. 

 

9. Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Serbestçe Belirlenecek Ticari Faaliyet İmkânı

Gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri ile üretici işletmelerin talepleri hariç olmak üzere, fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.

 

10. Gerçekçi Bir Enflasyon Muhasebesi İmkânı

Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme dövizle yapılır.

 

11. Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı

Serbest bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal satışına ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak ticarete kısıtlama getirilmemiştir. Serbest bölgelerden yurt içine mal satışına, tüketim malları ve riskli mallar dışında, herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

 

12. Azaltılmış Bürokratik Prosedür ve Dinamik İşletme Yönetimi

Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir.

Serbest bölgeler özel sektör şirketlerince işletilmektedir.

 

13. Stratejik Avantaj

Serbest bölgelerimiz, AB ve Orta Doğu pazarlarının yakınında, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki büyük limanlara, uluslararası havaalanlarına, karayolu ağlarına, kültür, turizm ve eğlence merkezlerine yakın yerlerde kurulmuştur.

 

14. Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı İmkânı

Serbest bölgelerin altyapısı gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı standarttadır.

 

15. Tedarik Zinciri İmkânlarından Yararlanma Kolaylığı

Serbest bölgeler özellikle ihracata dönük üretim yapan firmalara, ara malı ve hammadde temininde, dünya fiyatları ve şartları ile kesintisiz tedarik imkânları sunmaktadır.

 

 

Kat Planı

Net m2 Oda Sayısı Banyo Sayısı
5450 6 2

Portföy Detay

 • Fiyat: 40.000 TL
 • Portföy Tipi: Kiralık
 • Depozito: 40000,00
 • Kat Sayısı: 2
 • Bulunduğu Kat: 1
 • Balkon Sayısı: Yok
 • Kullanım Durumu: Boş
 • Isıtma Tipi: Klima
 • Otopark: Var
 • Brüt m2 8000
 • Net m2 5450
 • Oda Sayısı: 6
 • Banyo Sayısı: 2
 • Tuvalet Sayısı: 3
 • Bina Yaşı: 26-30
 • Yapım Yılı: 1995

Portföy Konumu

Altyapı

 • ADSL
 • Telefon Hattı
 • Fax Telefon Hattı
 • Sanayi Elektriği

Dış Özellikler

 • Garaj
 • Bahçe
 • Güvenlik
 • Otopark - Açık

Genel Özellikleri

 • Mutfak
 • WC

Kullanım Amacı

 • İmalathane
 • Depo

Manzara

 • Doğa

Yakınlık

 • Toplu Taşıma
 • Cami
 • Benzin İstasyonu

Ulaşım

 • Otobüs Durağı

İletişim

Size nasıl yardımcı olabiliriz?