blog-3

Tapuda Satış Bedeli Nedir?

Tapu satış bedeli, gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır. Bir taşınmaz mal alındığında, tapuda daha az harç ödemek için alınan taşınmazın satış bedelini düşürmek için yapılan işlemler için, Maliye tarafından gerekli araştırma ve cezai işlemler yapılmaktadır. Maliye Bakanlığı, geniş çaplı bir tapu harcı incelemesi başlatarak, ev alırken kredi kullananların çektikleri kredi miktarı bilgileri bankalardan alınıp, bu kişilerin evi tapuya tescil ederken beyan ettikleri değerle kıyaslanıyor. Eğer kredi miktarı daha yüksekse, evin gerçek değerinin altında beyan edildiği gerekçesiyle cezalı tapu harcı tarhiyatı yapılıyor. 

Tapuda Satış Bedeli Düzeltme...

 

Önceden almış olduğuuz gayrimenkulün tapuda satış bedelini düşük gösterip daha az tapu harcı ödemesi yaptıysanız, maliye her an için kapınızı çalabilir ve size gerekli cezayı kesebilir. Bu cezayı almamak için yapılması gereken ise pişmanlık dilekçesi adı altında bir dilekçe ile başvuru yapmanızdır. Maliye Bakanlığı’nın, bu durumda olanlarla ilgili 1989/7 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi var. Bu genelgeye göre, Gayrimenkulün alım-satım bedelinin düşük gösterildiği durumlarda, gerçek değerin, Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesine göre pişmanlıkla beyan edilmesi mümkündür. Bu durumda, zamanında ödenmeyen tapu harcı ile tahakkuk eden pişmanlık zammını, dilekçe ile haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödeyenler, gayrimenkulün tapu harcına esas olan değerini yükseltmiş olurlar. Vergide zamanaşımı süresi 5 yıl olduğunu bilmemizde fayda var. Eğer böylebir işlem yaptıysanız, Maliye bu zaman içerisinde bir araştırma yaparak size konu ile ilgili gerekli cezayı yansıtabilir. Bu yüzden ceza almak istemiyorsanız en kısa zamanda Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne giderek oradan gerekli dilekçeyi doldurup işlemlerinizi başlatmanızda fayda olacaktır. Konu ile ilgili dilekçe örneğini ise yazımızın altında paylaşımda bulunalım...

 

............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

 

ADRES:

 

.../..../....                                                                                                  

Mükellef                                           

(Vekili veya Temsilcisi)                             

Ad, Soyadı ve İmza

 

EKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi Beyannamesi

 


Size nasıl yardımcı olabiliriz?