Bu kurala uymayana 100 bin lira ceza! - VATAN

Firmaların tüm iletişimleri izin alma şartına bağlı olacak.


Resmi gazetede yayınlanan ve 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6563 Sayılı Kanun kapsamında ( http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141105-1.htm ), firmaların, müşteri veri tabanları ile olan tüm elektronik iletişimlerini (SMS, telefon, e - posta vs.) önceden izin alma şartına bağlamıştır.

Kanunun içeriği; Firmaların, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle pazarlama veya cinsel içerik iletimi, siyasi propaganda içerikli vs.. maksatlarla haberleşme yapılamayacağıdır.

Yeni yasa tasarısına göre, bu maddelere aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezası 100.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Startkey Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ertuğrul, yürürlüğe girecek olan bu yasa ile birlikte, emlak sektörünün de pazarlama kollarından bir kaçı olan e-mail, sms ve telefon aramalarının daha düzene gireceğini, alt yapısı hazır olmayan Gayrimenkul firmalarının bundan negatif yönde etkileneceğini, çıkan bu tarz yasalarla sektörün daha kurumsal yapıya ulaşacağını ifade etti.

 

Kaynak: http://www.gazetevatan.com/bu-kurala-uymayana-100-bin-lira-ceza--739425-emlak/